Millainen on sloughi?
About sloughis

Sloughi on hyvin vanha vinttikorarotu, jonka historia ulottuu tuhansien vuosien taakse. Jo Egyptin ajoilta 1500eKr hautamuistomerkeistä on löydetty kuvia metsästävistä, luppakorvaisista ja lyhytkarvaisista vinttikoirista. Sloughin synnyinseutu sijaitsee Pohjois-Afrikassa, missä se on kulkenut beduiinien mukana ystävänä, kumppanina ja metsästäjänä. Sloughi on ollut arvossa pidetty rotu, se on tuonut leiriin ruoan ja siksi sitä on kunnioitettu ja sitä on pidetty hyvin ja kunnioittaen. Vanha sananlaskukin kertoo; "Kun ajattelet sloughia, ajattelet ystävää".

Sloughi is a very old sighthound breed, whose history stretches back
thousands of years. Pictures of short-haired and long-eared hunting sighthounds have been found from old Egyptian grave monuments aged as early as 1500 B.C. Sloughis are from North Africa, where they traveled with the Bedouins as friends, companions and hunters. The breed was highly respected by the Bedouins as the dogs helped to bring food to the camp. An old proverb says; "When
you think of a sloughi, you think of a friend".

Luonteeltaan tämä ylväs ja linjakas koirarotu on itsenäinen ja vieraita kohtaan usein pidättyväinen, mutta omistajalleen/perheelleen lojaali ja uskollinen ystävä ja perheen jäsen. Sloughi osaa todella rakastaa ja tahtoo myös tulla rakastetuksi. Sloughin luonteessa on tänäkin päivänä vielä tiettyä alkukantaisuutta. Itsenäisyydessään se ei aina luota omistajansa näkemykseen asioista, vaan tahtoo tehdä itse omat ratkaisunsa. Sloughia on turha yrittää pakottaa mihinkään, usein kuitenkin kärsivällisyys ja se, että koiralle antaa aikaa ajatella asiaa uudestaan tuottavat tulosta. Voimakeinot tai turha ankaruus eivät tämän rodun kanssa vie ainakaan eteenpäin. Sloughi ei ehkä ole vinttikoira herkimmästä päästä, mutta loukkaantuu kyllä, jos kokee itsensä kaltoin kohdelluksi.

Sloughi is a proud and graceful breed. It is independent and often
reserved with strangers, but extremely loyal to the owner and a faithful member of the family. Sloughi knows how to love and wants to be loved as well. The breed has a certain primitiveness in its character. It is very independent and doesn’t always trust in the owners view but wants to make its own decisions. It is a waste of time to try to force your sloughi to do something. However, you'll reach the goal with patience and giving your dog time to think. Violence and severity are useless means with this breed. Sloughi might not be the most sensitive sighthound but it does get offended when maltreated.

Sloughi sopii myös hyvin monenlaisiin oloihin. Se sopeutuu myös kerrostaloon ja kaupunkielämään, kunhan saa tarpeeksi tekemistä ja mahdollisuuksia juosta vapaana. Itseään toteuttamaan pääsevä sloughi on onnellinen sloughi. Varsinkin nuoret koirat ovat hyvin aktiivisia. Lapsien kanssa sloughi pärjää myös hyvin ja on heitä kohtaan kärsivällinen ja lempeä. Lapsille on kuitenkin hyvä opettaa alusta asti koiraa kunnioittavaa käytöstä ja antaa koiralle tilaisuus myös vetäytyä omaan rauhaansa niin halutessaan.

Sloughis are suitable for very different circumstances, and they even
adapt to urban life in an apartment if given enough activity and possibilities
to run free. Especially young dogs are very active. This breed is also suitable
with children, with whom it is patient and kind. However, children should be
taught from the beginning to respect the dog and give it a possibility to
retire to its own peace when it wants to.

Sloughi on myös hyvä harrastuskoira, sen kanssa voi harrastaa niin näyttelyitä kuin rata- ja maastojuoksuakin. Rotu on siinä mielessä onnellisessa asemassa, ettei se on jakautunut näyttö- ja käyttölinjoihin toisin kuin muutama muu vinttikoirarotu. Sama sloughi voi toimia sekä kehässä, radalla, kun pellollakin.

Sloughi on luotu metsästämään, suomessa metsästäminen sloughilla ei ole ehkä mahdollista, mutta metsästysominaisuuksia voidaan testata täällä onneksi juoksukisoissa. Moni sloughi rakastaakin viehettä ja intoa kyllä riittää juoksemaan muovipussin perässä. Pennuille saalistettavaksi kelpaa muun muassa kaikki, kaikennäköisistä lentävistä roskista ja lehdistä ötököihin. Mikäli mielii kisaamaan, kannattaa pennun viettiä rohkaista jo pennusta asti ja jos ei, niin no todennäköisesti viettiä löytyy silti.

Sloughis are good dogs for different activities, and they are suitable
for dog shows, lure coursing and track racing. It is a good thing that the
breed is not divided in show dog lines and hunting dog lines as some other
sighthound breeds. The same dog can function on shows, tracks and fields.
However, sloughis were created to hunt, and in Finland it might not be possible
to hunt with a sloughi, but hunting skills can be tested in races. Many sloughis love lure coursing and they are enthusiast even chasing a plastic bag. Puppies love to chase everything from flying litters to leaves and insects. If you want to compete, it might be a good idea to encourage your puppy's instinct, although it'll probably have it anyway.

Sloughilla on voimakas oma tahto, vahva saalistusvietti, rohkeutta, voimaa ja sitkeyttä. Se ei ole palveluskoira, eikä sen kouluttaminen suju niin kuin koirakirjoissa kerrotaan. Sloughi on viisas koira ja usein oppii asioita tavallisen elämän lomassa tarkkailemalla. Afrikkalainen omistuskäsitys on kuitenkin tiukassa ja käsitys siitä, että se mikä on sinun, on myös minun. Olisikohan kollektiivisella muistilla asian kanssa tekemistä? Beduiinien leirissä sloughi on kuitenkin saanut syödä samaa ruokaa isäntänsä kanssa ja nukkua samassa pedissä.

Sloughis have a strong will and a hunting instinct, courage, strength
and perseverance. They are not service dogs, and the training might be more
complex than explained in dog books. Sloughis are wise dogs and often learn
things simply by observing. However, the African concept of ownership is rooted tightly in the breed: what is yours, is also mine. I wonder if the collective memory has something to do with this? In Bedouin camps sloughis ate the same food and slept in the same bed than their owners.